Dextella ja TietoAkseli yhdistävät voimansa – tarjoamme paikallisesti entistä vahvempaa palvelua! Lue lisää

Kort på svenska

Bokföring

Bokföringen är ytterst viktig för alla företag och riktig och aktuell bokföring möjliggör uppföljning av ekonomin och bättre beslut inom affärsverksamheten.

Vi sköter bokföring och bokslut för företag och andra samfund, från enskilda företagare med egen firma till koncernbokslut.

Försäljnings- och inköpsfakturering

Via oss får du tillgång till ett förmånligt och effektivt försäljningsfaktureringsprogram, eller så kan du om du önskar utkontraktera hela försäljningsfaktureringen till oss. Vi sköter fakturering, uppföljning av betalningar och indrivning åt dig. Vi ger dig tid att fokusera på det väsentliga.

Elektroniska inköpsfakturor sparar tid och pengar och underlättar vardagen för företaget. Ta kontakt med våra experter, så berättar vi mer.

Löneräkning

Vi räknar lönerna i tid och rätt. Vår långa erfarenhet av olika kollektivavtal och löner inom olika branscher garanterar att lönerna alltid är riktiga.

Revision

Hos våra revisionstjänster jobbar våra erfarna revisorer CGR-, OFGR-revisor Janne Virtanen och GR-revisor Tuula Salminen. För revisionstjänster fakturerar vi enligt den använda tiden. ”Det kan ibland till och med bli dyrare att få besök av en rörmokare än att anlita en revisor.”

Rådgivning

Våra revisorer verkar även som rådgivare och samtalspartner för företagare i flera olika situationer. Företagets framgång är ofta beroende av revisorns kompetens och erfarenhet. Vi ser till att våra revisorer är både kompetenta och erfarna.

  • Lagstadgad revision för företag och samfund
  • Lagstadgad revision för bostadsaktiebolag
  • Intyg och utlåtanden
  • Projektrevision
  • Grundande av företag
  • Ändring av bolagsform
  • Skatterådgivning
  • Omvandling av företagsstruktur
  • Alla frågor som rör beskattning och bolagsrätt