Dextella ja TietoAkseli yhdistävät voimansa – tarjoamme paikallisesti entistä vahvempaa palvelua! Lue lisää

Mikä yhtiömuoto sopii juuri minun yritystoimintaani?

23.9.2020 — Uutiset

Yhtiömuodon valinnalla on merkittäviä vaikutuksia yrittäjän verotukseen ja riskiin. Kannattaa pohtia huolella, mikä yhtiömuoto sopii parhaiten juuri sinun liiketoimintaasi. Asian pohtimisessa on hyvä kysyä neuvoa asiantuntijalta; me olemme sellainen ja autamme mielellämme.

Seuraavassa on kuvattu eri yhtiömuotojen perusasiat ja pohdittu sitä, millaiseen yritystoimintaan mikäkin yritysmuoto voisi olla sopiva. Jokainen yrittäjä on kuitenkin yksilö ja jokaisen yritystoiminnassa on omat erikoislaatuiset piirteensä. Tämän vuoksi yleispätevien sääntöjen luominen yritysmuodon valinnassa on käytännössä mahdotonta ja jokainen tapaus tulisi pohtia huolella eri näkökulmiltaan.

 

Toiminimi

Toiminimi soveltuu pienehköön, kohtalaisen matalan riskin liiketoimintaan, joka ei tarvitse suuria investointeja. Toiminimessä riskiä ei ole rajoitettu – yrittäjä vastaa aina myös henkilökohtaisesti täysin toiminimensä tekemistä taloudellisista sitoumuksista. Toiminimellä yritystoimintaa harjoittava yrittäjä vastaa myös toiminimen veroista henkilökohtaisesti ja toiminimen kirjanpidon osoittama verotettava tulos siirtyy yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen verottavaksi. Toiminimi on myös sellaisen yrittäjän valinta, jonka on vaikea pitää firman ja omia rahoja eri asioina.

Toiminimi muuttuu yleensä kannattamattomaksi vaihtoehdoksi viimeistään liiketoiminnan kasvaessa joko riskeiltään tai volyymiltään tietyn rajan yli. Toiminnan laajentuminen aiheuttaa tässä yritysmuodossa ainakin seuraavat haasteet:

  • Riskien kasvaessa rajoitetun vastuun yhtiö alkaa tuntua yöunien laadun kannalta houkuttelevalta vaihtoehdolta (käytännössä osakeyhtiö)
  • Toiminnan laajentuminen (kannattavasti) aiheuttaa toiminimen muuttumisen verotuksellisesti epäedulliseksi. Matalan nettovarallisuuden toiminimi verotetaan yrittäjän ansiotulona ja korkeankin nettovarallisuuden tmi lähes kokonaan ansiotulona. Suomen verotuksen progressio pitää huolen siitä, että raja toiminnan kasvattamiselle tällä yritysmuodolla tulee hyvin äkkiä vastaan.

 

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä (Ky) on paljon samaa kuin toiminimessä. Suurin ero toiminimeen verrattuna on se, että Ky:ssä täytyy olla yrittäjän (vastuunalainen yhtiömies) lisäksi aina vähintään yksi sijoittaja (äänetön yhtiömies). Vastuunalaisia yhtiömiehiä voi olla Ky:ssä useampia.

Ky:n vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat Ky:n velvoitteista henkilökohtaisesti kuten toiminimessäkin. Myös verotus on toiminimen verotuksen kaltainen: vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat Ky:n veroista henkilökohtaisesti.

Ky soveltuu toiminimen tavoin pieneen liiketoimintaan. Riskin kannalta pohdinta on vastaava kuin toiminimenkin osalta, riskien kasvaessa voi osakeyhtiö olla järkevämpi vaihtoehto. Verotuksen kannalta Ky:llä on mahdollista pyörittää järkevästi myös laajempaa yritystoimintaa, jos tulos ja siitä koituvat verot jakautuvat useammalle vastuunalaiselle yhtiömiehelle ja kunkin yhtiömiehen verotus pysyttelee järkevyyden rajoissa.

 

Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on samankaltainen kuin Ky, mutta sillä poikkeuksella, että äänettömiä yhtiömiehiä ei ole. Avoimessa yhtiössä on vähintään kaksi yhtiömiestä ja kaikilla yhtiömiehillä on oikeus hoitaa yhtiön asioita itsenäisesti. Tämä sisältää vaaran paikan ja yhtiömuoto soveltuukin vain sellaisiin tapauksiin, joissa yhtiömiesten välillä vallitsee 100 % luottamus. Tässäkin tilanteessa kehottaisin tunnistamaan vaaran ja harkitsemaan vakavasti toista yritysmuotoa. Vaikka yritystoimintaa aloittaessa sävel olisikin harmonisen yhteinen, voi se myöhemmin kääntyä riitasoinnuiksi ja avoimen yhtiön kanssa ollaankin sitten varsin syvien ongelmien äärellä.

 

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö soveltuu yritysmuotona käytännössä kaikille. Osakeyhtiön perustaminen ja hallinnointi ei ole yhtään niin raskasta kuin monesti annetaan ymmärtää. Nykyisin osakeyhtiön perustaminen ei vaadi osakepääomaa ja perustamisprosessi on varsin kevyt. Toisin kuin yllä kuvatuissa yhtiömuodoissa, on osakeyhtiöllä yritystoimintaa harjoitettaessa olennaisen tärkeää ymmärtää se tosiasia, että firman pankkitilillä olevat varat ovat firman varoja, eivät yrittäjän itsensä.

Osakeyhtiöstä puuttuu henkilökohtainen vastuu. Oy:n yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti vastuussa osakeyhtiön veloista tai muista vastuista, ellei sitten ole antanut yhtiön puolesta henkilökohtaisia takauksia.

Osakeyhtiö on käytännössä ainut yritysmuoto, jossa laajan ja korkean riskin liiketoimintaa on järkevää pyörittää. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan aina 20 % veroa tuloksen suuruudesta riippumatta. Osakeyhtiön osakkaan kannalta verotus kannustaa pitkäjänteisyyteen ja yhtiön varallisuuden kasvattamiseen. Tulemme käsittelemään osakeyhtiön osakkaan verotusta tarkemmin seuraavassa blogissamme.

 

Yhtiömuodon valintaan kannattaa uhrata aikaa ja ajatusta ja asiasta kannattaa vaihtaa ajatuksia asiantuntijan kanssa. Jos olet jo valinnut yritysmuotosi ja valinnan järkevyys alkaa epäilyttää, ei kannata vaipua silloinkaan epätoivoon. Yhtiömuotoa voi myöhemmin vaihtaa ja vaihdoksella voi olla saavutettavissa merkittäviä veroetuja. Selvitetään yhdessä, mikä olisi sinulle edullisin ja sopivin ratkaisu! Soita jo tänään, autamme mielellämme.

 

Janne Virtanen, KHT, JHT

toimitusjohtaja

040 558 4109

janne.virtanen@dextella.fi