Dextella ja TietoAkseli yhdistävät voimansa – tarjoamme paikallisesti entistä vahvempaa palvelua! Lue lisää

Miten saada rahat osakeyhtiön tililtä yrittäjän taskuun mahdollisimman pienin veroseuraamuksin?

8.10.2020 — Uutiset

Otsikon kysymys on varmasti pohdituttanut jokaista yrittäjää. Kerron tässä blogissa perusperiaatteet ja nyrkkisäännöt verotuksen minimoimiseksi ja yrittäjän näppiin jäävän rahan maksimoimiseksi. Jos verotusta ei suunnittele, voi päätyä maksamaan verottajalle liikaa ja saada itselleen vähemmän kuin olisi verosuunnittelun avulla ollut mahdollista; muutamien vuosien tähtäimellä ero yrittäjän veroprosentissa voi olla kymmeniä prosenttiyksiköitä. Siksi suunnittelu kannattaa. Me autamme mielellämme suunnittelussa ja suunnitelmien toteutuksessa.

Tässä jutussa keskitytään osakeyhtiön osakkaan verotukseen. Jos yhtiömuotosi ei ole Oy, voit lukea yritysmuodon valintaan liittyvän kirjoituksen täältä.

 

Osakeyhtiö on yrittäjän verotuksen kannalta edullinen vaihtoehto silloin kun:

  • yrittäjän ei ole tarvetta nostaa yhtiön koko tulosta omaan talouteensa, vaan yhtiöön kertyy vuosittain säästöjä ja osingonjaon pohjana oleva nettovarallisuus kasvaa
  • Edellä oleva edellyttää luonnollisesti, että toiminta on niin hyvin kannattavaa, että tulos riittää sekä yrittäjän palkkaan että nettovarallisuuden kasvuun
  • Yhtiössä on hyvä nettovarallisuus tai se tulee kehittymään hyväksi jatkossa

 

Osakeyhtiössä työskentelevä yrittäjä voi nostaa varoja yhtiöstä ulos käytännössä joko palkkana tai osinkona. Lisäksi yhtiöstä on mahdollista nostaa esim. vuokraa osakkaan yhtiön käyttöön luovuttamasta toimitilasta. Yhtiö voi maksaa osakkaalle korkoa, mikäli osakas on lainannut yhtiölle rahaa. Muu kuin edellä kuvattu ilman liiketaloudellista perustetta tapahtuva varojenjako yhtiöstä on osakeyhtiölain vastaista.

 

Verotuksen optimoimiseksi osakeyhtiötä tulee ajatella säästöporsaana, jota pitää vuosittain ruokkia, jotta se lihoo ja paisuu ja mahdollistaa jatkossa paremmat tuotot omistajalleen. Oy-yrittäjän verotuksen optimointi on kärsivällisen ihmisen hommaa, pikavoittoja tässä ei ole olemassa.

 

Alla kuvattu esimerkki avaa edellisen ajatuksen ja antaa nyrkkisäännöt yrittäjän verojen optimoimiseksi. Esimerkissä on oletettu seuraavat asiat:

– Yhtiöllä on yksi osakas, joka työskentelee yhtiössä

– lähtötilanteessa nettovarallisuus on 100.000 euroa

– Yhtiön tulos on vuosittain 150.000 euroa

– Yrittäjä tarvitsee omaan talouteensa nettorahaa vähintään 3.000 euroa kuukaudessa

– Yrittäjä asuu Kouvolassa ja maksaa myös kirkollisveroa

Vuosi 1 Vuosi 2 Vuosi 3 Vuosi 4 Vuosi 5
Nettovarallisuus alussa 100 000 189 600 288 000 395 200 509 600
Tulos ennen palkkaa ja veroja 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Yrittäjän vuosipalkka 38 000 27 000 16 000 7 000 0
Oy:n tulos ennen veroja 112 000 123 000 134 000 143 000 150 000
Oy:n verot 20 % 22 400 24 600 26 800 28 600 30 000
Oy:n nettotulos 89 600 98 400 107 200 114 400 120 000
Oy:n nettovarat vuoden lopussa 189 600 288 000 395 200 509 600 629 600
Huojennettu osinko 8 % 8 000 15 168 23 040 31 616 40 768
Yrittäjän verot palkasta 9 259 4 803 1 321 695 0
Yrittäjän verot osingosta 600 1 138 1 728 2 371 3 058
Yrittäjän verot yht 9 859 5 940 3 049 3 066 3 058
Yrittäjän tulot yhteensä 46 000 42 168 39 040 38 616 40 768
Yrittäjän veroprosentti 21 % 14 % 8 % 8 % 8 %
Yrittäjän nettotulot 36 141 36 228 35 991 35 550 37 710
Yhtiön ja yrittäjän verot yht 32 259 30 540 29 849 31 666 33 058

 

Taulukosta voidaan päätellä, että Oy-yrittäjän säästäväisyys todellakin kannattaa! Jos nettotulot malttaa ja pystyy pitämään 3.000 eur / kk tasolla, on yrittäjän oma veroprosentti esimerkissä vuoden 5 kohdalla vaivaiset 8 %. Veroprosentilla n. 22 % yrittäjä saisi vuonna 5 käteensä noin 62.000 euroa, josta bruttopalkan osuus olisi 30.000 euroa ja huojennetun osingon bruttomäärä 40.768 euroa.

 

Ota yhteyttä heti ja laaditaan yhdessä juuri Sinun tilanteeseesi sopiva suunnitelma. Me teemme päivittäin yrittäjien veroja pienentäviä supersankaritekoja. Katsotaan yhdessä millä keinoin saisimme Sinulle enemmän ja verottajalle vähemmän.

 

Janne Virtanen, KHT, JHT

Toimitusjohtaja

040 558 4109

janne.virtanen@dextella.fi