TYÖNANTAJAT 2018 2017
Työnantajan sairausvakuutusmaksu (sosiaaliturvamaksu) 16-67 -vuotiaat 0,86 1,08
Työttömyysvakuutusmaksu (17-64 -vuotiaat)
palkkasumma 2.083.500 saakka (2018) 0,65 0,80
palkkasumman 2.083.500 ylittävältä osalta 2,60 3,30
Työeläkevakuutus 17 -67 -vuotiaat
TA:n keskimääräinen TyEL-maksu 17,75 17,95

 

TYÖNTEKIJÄN MAKSUT 2018 2017
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu 1,90 1,60
Osaomistaja 0,92 0,70
Sairaanhoitomaksu ja 0,00 0,00
sairaanhoitomaksu (eläke ja etuus) 1,53 1,45
Päivärahamaksu 14.020 € saakka 0,00 0,00
Päivärahamaksu 14.020 € suuremmasta tulosta 1,53 1,58
Yrittäjän päivärahamaksun korotus 0,17 0,06
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 6,35 6,15
53-62 -vuotiaat 7,85 7,65
Yrittäjien eläkevakuutusmaksu
alle 53-vuotiaat ja yli 62-vuotiaat 24,10 24,10
53-62 -vuotiaat 25,60 25,60

 

PÄIVÄRAHAT JA KILOMETRIKORVAUKSET 2018 2017
Kotimaan päiväraha 42,00 41,00
yli 10 tuntia
Kotimaan osapäiväraha 19,00 19,00
yli 6 tuntia
Ateriakorvaus 10,50 10,25
Kilometrikorvaus 0,42 0,41
Kilometrikorvaus lisähenkilöt 0,03 0,03
Kilometrikorvaus käyttöetuauto 0,10 0,10
Yömatkaraha 12,00 12,00

 

LUONTOISEDUT 2018 2017
Puhelinetu 20,00 20,00
Autoetu (% auton uushankintahinnasta)
a) Ikäryhmä A (vuosina 2016-2018 käyttöönotetut autot) (2015-2017)
vapaa autoetu 1,4 % + 255,00 tai + 0,17 €  /  km 1,4% + 255,00 tai + 0,17 €/km
auton käyttöetu 1,4 % + 105,00 tai + 0,07 € / km 1,4 % + 105,00 tai + 0,07 €/km
b) Ikäryhmä B (vuosina 2013-2015 käyttöönotetut autot) (2012-2014)
vapaa autoetu 1,2 % + 270,00 tai + 0,18 € / km 1,2 % + 270,00 tai 0,18 €/km
auton käyttöetu 1,2 % + 120,00 tai + 0,08 € / km 1,2 % + 120,00 tai 0,08 €/km
c)  Ikäryhmä C (ennen vuotta 2013 käyttöönotetut autot) (ennen v. 2012  käyttöönotettu)
vapaa autoetu 0,9 % + 285,00 tai + 0,19 € / km 0,9 % + 285,00 tai + 0,19 €/km
auton käyttöetu 0,9 % + 135,00 tai  + 0,09 € /km 0,9 % + 135,00 tai + 0,09 €/km
Ravintoetu 6,50 6,40
(kustannus 6,50-10,40 €) (kustannus 6,40-10,30 €)
Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ravintoetu 5,52 5,44