Yrittäjän muistilista 2019

Poimi tästä yrittäjille tärkeät päivämäärät ja prosentit vuodelle 2019!

Tärkeät päivämäärät

Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.
Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa) 31.1.
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä 31.1.
Esimerkiksi:
Osinkojen vuosi-ilmoitukset
Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista
Palkkatietojen vuosi-ilmoitukset
Verohallinnolle sähköisesti 3.2. mennessä
Työeläkevakuutus­yhtiölle
Tapaturmavakuutus­yhtiölle
TVR työttömyysvakuutus­rahastolle
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista 25.2.
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta 6 kk tilikauden päättymisestä

Veroilmoitukset

Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta) 28.2.
Verotusyhtymät 28.2.
Maatalouden veroilmoitus sekä metsätalouden veroilmoitus, jos harjoitetaan myös maataloutta 2.4.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat 2.4.
(palautuspäivä voi olla myös toukokuussa, palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen)
Elinkeinoyhtymät Ay tai Ky 2.4.
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2018 30.4.
(muuten 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä)
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta 2018 30.9.
Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista      
       
Kuukausi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 12. pv (maksukuukaudesta kahden kuukauden kuluttua)    
Kalenterivuosi­menettelyssä olevat arvonlisävero­velvolliset 28.2.    
Arvonlisäveron yhteenveto­ilmoitukset Maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. pv    
(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti)    
       
Tulorekisteri      
       
1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin.  
       
maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä    
työnantajan sairausvakuutus­maksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa, 5. päivä mennessä    
       
Sosiaalivakuutusmaksut      
       
       
       
       
Työntekijän eläkemaksu (TyEL)      
       
Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 €    
       
Työnantajan TyEL-perusmaksu: Työntekijän osuus TyEL-maksusta:    
Tilapäistyönantaja 25,20 % 17-52 vuotias 6,75 %    
Sopimustyönantaja 25,20 % (ilman alennuksia) 53-62 vuotias 8,25 %    
sisältää myös palkansaajan osuuden 63 vuotta täyttänyt 6,75 %    
       
Yrittäjän eläkemaksu (YEL)      
       
YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v      
       
YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v      
       
Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v    
       
18-52 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 24,10 %    
53-62 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu 25,60 %    
63 vuotta täyttäneet 24,10 %    
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan    
18-52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,80 %    
53-62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu 19,97 %    
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu 18,80 %    
       
Työttömyysvakuutusmaksu      
       
Työnantajan osuus Työntekijän osuus    
palkkasumma < 2 086 500 €: 0,5 %      
palkkasumma > 2 086 500 €: 2,05 % 1,50 %    
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta* 0,5 % TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,78 %    
       
Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolla    
       
Sairausvakuutus­maksu      
       
Työnantajan sairausvakuutus­maksu Vakuutetun sairausvakuutus­maksu    
  Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,00 %    
0,77 % Työntekijän päivärahamaksu* 1,54 %    
       
  Yrittäjän sairaanhoitomaksu 0,00 %    
  Yrittäjän päivärahamaksu* 1,77 %    

* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 282 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi.

 
       
       
Muut työnantajan maksut      
       
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan
       
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 %      
       
Korot      
       
       
       
       
Peruskorko (1.1.-30.6.2019 -0,25 %    
Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2019) 7,00 %    
Viivästyskorko 7,00 %    
(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin)    
Viivekorko 7,00 %    
(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon)    
Huojennettu viivästyskorko 2,00 %    
(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon)    
Palautuskorko 0,50 %    
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille 0,50 %    

Huom. jäännösveron korkoa sovellettiin viimeisen kerran verovuonna 2017. Verovuodesta 2018 lähtien siirryttiin käyttämään huojennettua viivästyskorkoa.

       
Matkakustannusten korvaukset      
       
       
Kotimaan päivärahat      
       
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) 19 €    
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) 42 €    
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden    
vähintään 2 tunnilla      
yli 6 tunnilla 19 €    
  42 €    
Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) 13 €    
Ateriakorvaus enimmillään 10,50 €    
(2 ateriaa 21,00 €)    
       
Ulkomaan päivärahat      
       
Katso tästä kaikkien maiden ulkomaan päivärahat      
       
Britannia 61 €    
–       Lontoo ja Edinburgh 65 €    
Kiina 65 €    
–       Hong Kong 71 €    
Latvia 53 €    
Liettua 52 €    
Norja 71 €    
Ranska 68 €    
Ruotsi 59 €    
Saksa 64 €    
Tanska 70 €    
Venäjä 54 €    
–       Moskova 67 €    
–       Pietari 62 €    
Viro 55 €    
Yhdysvallat 69 €    
–       New York, Los Angeles ja Washington DC 75 €    
       
Kilometrikorvaukset      
       
Oman auton käyttö 0,43 € / km    
Käyttöetuauton käyttö 0,10 € / km    
Moottoripyörän käyttö 0,33 € / km    
Korotukset yllä oleviin korvauksiin:      
–       henkilöiden kuljettaminen 0,03 € / km    
–       perävaunun kuljettaminen 0,07 € / km    
–       yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen 0,03 € / km    
       
Luontoisetujen verotusarvoja      
       
       
Matkapuhelinetu 20,00 € / kk    
Ravintoetu 6,60 €    
(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on välillä 6,6 – 10,5 €)    
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta 75 %    
(nimellisarvo enintään 10,50 € ja vähintään 6,6 €)    
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään 400 € / vuosi / hlö    
Työsuhdematkalippu, verotonta 300 € asti JA    
751 – 3400 € osuudelta    
       
Autoetu      
       
Vapaa Autoetu Ikä­ryhmä A Ikä­ryhmä B Ikä­ryhmä C
Auton käyttöön­ottovuosi 2017-2019 2014-2016 Ennen vuotta 2014
% auton uus­hankinta­­hinnasta JA 1,40 % 1,20 % 0,90 %
€ kuukau­dessa TAI 270 € 285 € 300 €
€ / km 0,18 € / km 0,19 € / km 0,2 € / km
Käyttöetu Ikä­ryhmä A Ikä­ryhmä B Ikä­ryhmä C
Auton käyttöön­ottovuosi 2017-2019 2014-2016 Ennen vuotta 2014
% auton uus­hankinta­­hinnasta JA 1,40 % 1,20 % 0,90 %
€ kuukau­dessa TAI 105 € 120 € 135 €
€ / km 0,07 € / km 0,08 € / km 0,09 € /km
       
Arvonlisäverot      
       
       
Yleinen verokanta 24 %    
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut 14 %    
Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet (vähintään 12kk kestävät tilaukset), lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset 10 %    
(1.7.2019 lähtien myös sähköiset julkaisut)