Dextella ja TietoAkseli yhdistävät voimansa – tarjoamme paikallisesti entistä vahvempaa palvelua! Lue lisää

Yrityksen talous ja liiketoiminta kuntoon – lyhyt oppimäärä, osa 1

3.11.2020 — Uutiset

Yrityksen talouden ja liiketoiminnan hallinta on lopulta hyvin yksinkertaista. Me tilitoimistossa kuitenkin törmäämme usein tilanteisiin, joissa yrityksen talous on tavalla tai toisella solmussa. Tässä kaksiosaisessa blogisarjassa käsittelemme liiketoiminnan ja yrityksen talouden perusasioita. Seuraavien asioiden avulla saat yrityksesi talouden tikkiin ja varmistat liiketoiminnan sujuvuuden.

Tämän viikon aiheina ovat suunnittelu, budjetointi, raportointi ja seuranta. Ensi viikon blogissa käsittelemme arjen sujuvuutta ja kulujen hallintaa, myynnin kehittämistä ja rahoitusta.

Suunnittelu ja budjetointi

Vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkansa sekä yrityksen talouden että liiketoiminnan osalta.

Kaksi tärkeintä työkalua suunnittelussa ovat liiketoimintasuunnitelma ja budjetti. Liiketoimintasuunnitelmassa on pohdittu yrityksen tavoite ja keinot sen saavuttamiseen: mitä tuotetta myyt, mistä saat asiakkaita, miten markkinoit ja myyt? Miten yritystoiminta rahoitetaan, ketkä ovat asiakkaasi ja ketkä tärkeimmät kilpailijasi? Vastaukset näihin kysymyksiin puetaan sitten budjetin muodossa numeroiksi; budjetissa kuvataan numeroina oletettu tuleva myynti sekä odotettavissa olevat kulut. Budjetteja ja laskelmia on hyvä laatia useampia: on hyvä laskea auki, mikä on minimitaso, jolla yritys on kannattava. Minkä verran on saatava myyntiä, jotta pakolliset kulut tulevat katetuksi? Toisaalta on hyvä pohtia laskelmia myös siitä näkökulmasta, paljonko sinä haluat yritystoiminnallasi tienata. Kun tiedät, kuinka paljon haluat itse tienata, voit laskea millaista liikevaihtoa se edellyttää ja pohtia, mitä voisit tehdä päästäksesi tälle tasolle. Myynnin ja liikevaihdon kasvattamisesta voit lukea lisää ensi viikolla blogin 2. osassa.

Raportointi ja seuranta

Modernilla taloushallinnon järjestelmällä seuraat yrityksen lukuja reaaliaikaisesti. Tärkeimmät pk-yrityksen raportit ovat kassavirtaennuste, tuloslaskelma ja tase, joista selviää yrityksen talouden tilanne ja tarkemmin lukujen taakse pureutumalla usein löytyy myös keinot yrityksen kannattavuuden kehittämiseen.

Siinä missä tuloslaskelma ja tase katsovat yrityksen historiaa, kassavirtaennusteen avulla seurataan tulevia rahavirtoja. Suurella osalla yrityksistä on jossain vaiheessa elinkaartaan ongelmia kassan riittävyyden kanssa. Tämän vuoksi kassavirtaa kannattaa seurata, jotta voit reagoida mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Väliaikaisen kassavajeen rahoittamiseen löytyy monenlaisia keinoja, ja mitä aiemmin havaitset mahdolliset ongelmat kassan riittävyydessä, sitä enemmän sinulla on vaihtoehtoja ja aikaa asian ratkaisemiseksi.

Myös yrityksen kannattavuus on olennainen mittari: kannattavuutta seurataan usein vain tuloslaskelmalta, sillä viime kädessä viimeiselle riville jäävä summa kuvaa hyvin yrityksen tuloksentekokykyä kokonaisuutena. Pelkkää tuloslaskelmaa tuijottamalla on kuitenkin vaikeaa kehittää kannattavuutta. Yrittäjän on olennaista tietää, mitkä tuotteet, asiakkaat tai toimipisteet ovat kannattavimpia ja mitkä taas tuottavat tappiota. Tämän vuoksi pelkkä tuloslaskelma ei riitä, vaan on syytä rakentaa raportointi, jolla voit seurata tarkemmin yrityksen eri toimipisteitä, tuoteryhmiä tai asiakasryhmiä. Erityisesti kasvuvaiheessa olevien yritysten on tärkeää huolehtia siitä, että kasvu on kannattavaa.

Mitä paremmin talouden raportointi ja seuranta on hoidettu, sen helpompaa on tehdä yrityksen kannattavuutta kehittäviä päätöksiä.

Tase on raportti, jonka moni yrittäjä jättää lukematta. Tase on kuitenkin aivan yhtä olennainen raportti kuin tuloslaskelmakin ja jos taseesta pitäisi nimetä yksi luku, jonka kehitystä yrittäjän kannattaa seurata, se olisi oma pääoma. Oma pääoma on se, mitä jää jäljelle, kun yrityksen varoista vähennetään velat. Erityisesti yrityksen rahoittajat ovat kiinnostuneet oman pääoman määrästä, sillä oman pääoman suhde taseen loppusummaan kuvaa hyvin yrityksen vakavaraisuutta. Yleisesti ottaen oman pääoman tulisi olla vähintään 30-35 % taseen loppusummasta, jotta yrityksen omavaraisuusastetta voitaisiin pitää hyvänä.

Toinen tärkeä mittari taseessa on maksuvalmius, mikä rahojen ja nopeasti rahaksi muutettavissa olevien varojen suhde lyhytaikaisiin velkoihin.

 

Jos suunnittelu, budjetointi tai raportointi mietityttävät, olethan rohkeasti yhteydessä? Autamme sinua mielellämme kaikissa yritystoiminnan tai yrityksen taloushallinnon kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Ensi viikon blogissa jatkamme liiketoiminnan lyhyttä oppimäärää muun muassa myynnin kasvattamiseen liittyvillä aiheilla.

 

Jos  voimme auttaa sinua jollakin tavalla yritystoimintasi ja taloutesi kehittämiseen liittyen, otathan rohkeasti yhteyttä?